Nếu bánh Pizza Hut không đủ nóng, bạn sẽ hoàn toàn được miễn phí.

Nếu bánh Pizza Hut không đủ nóng, bạn sẽ hoàn toàn được miễn phí.

Ngay cả việc đơn giản là bấm chuông để giao bánh, người giao hàng đã phải dùng đến cùi chỏ để bấm chuông. Rồi đến khi giao bánh cho khách anh ta cũng phải chuyển tay nhiều lần để nhận tiền. Người khách cũng không ngoại lệ khi phải chuyển tay liên tục vì bánh quá nóng.

Đây là clip quảng bá cho tiêu chuẩn phục vụ “Hot Dot” - “Điểm Nóng” của thương hiệu Pizza Hut. Nếu như “điểm nóng” trên hộp bánh Pizza Hut không nóng, thực khách sẽ hoàn toàn được miễn phí.

Đan Minh

Bình luận