Thương hiệu nước khoáng Gulfa đã biểu đạt hiệu quả tính tự nhiên và nguyên chất của sản phẩm thông qua những liên tưởng đơn giản.

Thương hiệu nước khoáng Gulfa đã biểu đạt hiệu quả tính tự nhiên và nguyên chất của sản phẩm thông qua những liên tưởng đơn giản.

Câu dẫn dắt “Natural thought” (tạm dịch: “Tư tưởng tự nhiên”) được Gulfa thể hiện thật đơn giản mà súc tích qua những hình ảnh gần gũi và tự nhiên mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy được qua miệng chai.

(Click vào hình để xem ở kích thước lớn hơn)


Sau miệng chai nước khoáng Gulfa là những nguồn nước
trong lành - Ảnh: Ads Of The World


“Tư tưởng tự nhiên” cũng được biểu đạt qua cách mà con người tương tác với
thiên nhiên - Ảnh: Ads Of The World

Nguyên Anh

Bình luận