Chỉ vì cách phát âm của Beckham thôi cũng khiến bao khách hàng nữ nhốn nháo.

Chỉ vì cách phát âm của Beckham thôi cũng khiến bao khách hàng nữ nhốn nháo.


Khi cô nhân viên Burger King đang giải thích về món sinh tố dâu mới, Beckham vô tình làm văng sinh tố lên áo của mình. Cớ sự bắt đầu từ đó khi cô này đề nghị Beckham thay áo mới (“shirt off”), nhưng lối phát âm giọng Mỹ và Anh khác nhau khiến các khách hàng gần đó tưởng rằng Burger King sắp có một sản phẩm mới.


Đan Minh 

Bình luận