Khi pizza cỡ lớn chỉ còn 5$

Bạn thích bài này ?
Đã có hàng loạt những tiếng reo hò vui mừng tại văn phòng khi hay tin pizza Hot-n-Ready của Little Caesars chỉ còn 5$ cho loại bánh cỡ lớn.

Đã có hàng loạt những tiếng reo hò vui mừng tại văn phòng khi hay tin pizza Hot-n-Ready của Little Caesars chỉ còn 5$ cho loại bánh cỡ lớn.

 

Trong một buổi họp nhàm chán như mọi ngày, các nhân viên đã reo hò khi biết tin bánh pizza Hot-n-Ready cỡ lớn của Little Caesars chỉ còn có 5$. Không chỉ vậy, ngay cả những cộng sự người Nhật hay cả máy in, laptop cũng hò reo theo ngôn ngữ của mình để hưởng ứng ưu đãi bất ngờ này.

 

Đan Minh

Bình luận