Những tương phản về  mặt hình ảnh đã giúp Volvic khéo léo đề cao giá trị sản phẩm của mình.

Những tương phản về  mặt hình ảnh đã giúp Volvic khéo léo đề cao giá trị sản phẩm của mình.

Nho, táo hay mận khô sắp cạnh nguyên bản tươi ngon cùng câu slogan “Get in shape with Volvic” (Tạm dịch: Vóc dáng hoàn hảo với nước khoáng Volvic) đã dẫn dắt thành công mạch ý tưởng mà thương hiệu Volvic muốn gửi gắm: giữa hai hình tưởng tương phản – khô cằn và tươi ngon – hiển nhiên bạn sẽ chọn phần tươi ngon. Và nước khoáng Volvic sẽ giúp bạn thực hiện được mong mỏi đó.

(Click vào hình để xem ở kích thước lớn hơn)


Lấy lại vóc dáng hoàn hảo với nước khoáng Volvic
Tương phản giữa táo khô và phiên bản tươi ngon - Ảnh: Ads Of The World

Lấy lại vóc dáng hoàn hảo với nước khoáng Volvic
Sự khác biệt giữa nho khô và chùm nho hấp dẫn - Ảnh: Ads Of The World

Lấy lại vóc dáng hoàn hảo với nước khoáng Volvic 3
… hay giữa mận khô và quả mận chín mọng kia, thì nước khoáng Volvic sẽ giúp bạn có
được vóc dáng hoàn hảo như mong đợi - Ảnh: Ads Of The World

Đan Minh

Bình luận